บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (PG) และ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ (HX) ของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วม (Codeshare) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางระหว่างฮ่องกงและไทย สำหรับข้อตกลงในการทำเที่ยวบินร่วมในครั้งนี้ ผู้โดยสารของฮ่องกงแอร์ไลน์สามารถบินตรงจากฮ่องกงไปยังเกาะสมุยด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือสามารถใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯ และเกาะสมุยได้อีกด้วย

 

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “การลงนามข้อตกลงในการให้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบางกอกแอร์เวย์สในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรการบินให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการเดินทางเข้าออกสมุย โดยมีบริการบินตรงวันละ 2 เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงและเกาะสมุย และเที่ยวบินตรงในประเทศระหว่างกรุงเทพฯ และเกาะสมุย    อีกทั้ง ผู้โดยสารของฮ่องกงแอร์ไลน์จะได้รับความสะดวกสบายและการบริการเหนือระดับเมื่อเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพิเศษในการเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส และการบริการอาหารบนทุกเที่ยวบิน”

นายหลี่ เตี้ยนชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพาณิชย์ สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ กล่าวว่า “พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ลงนามการทำเที่ยวบินร่วมเป็นสายการบินล่าสุด ซึ่งสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ได้เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพฯ เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553 และปัจจุบัน กรุงเทพฯ ถือเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุดในการเชื่อมไปยังเมืองต่างๆ โดยสายการบินฯ มีให้บริการสัปดาห์ละ 37 เที่ยวบิน ซึ่งความร่วมมือเที่ยวบินร่วมนิ้ จะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้โดยสารในการเดินทางไปยังเกาะสมุยซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะบินตรงจากฮ่องกง หรือใช้บริการเที่ยวบินจากฮ่องกงมายังกรุงเทพฯ และเชื่อมต่อไปยังเกาะสมุย”

 โดยสามารถเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรโดยสารได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารของสายการบินฯ