องค์การยูนิเซฟ ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดงาน “เอ็กซ์โปออนทัวร์ ทำดีทั่วไทย และร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็กยากไร้” ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม และเข้าถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กในพื้นที่ห่างไกล โดยจำลองสถานการณ์ชีวิตจริงที่เด็ก ๆ ต้องพบเจอ เช่น สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเนปาลเมื่อปี 2558 และในประเทศเฮติปี 2550 รวมไปถึงการจำลองห้องเรียนของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้      ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้รับรู้ และสนับสนุนงานของยูนิเซฟในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเป็นกระบอกเสียงเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับรู้ในสังคมวงกว้าง นอกจากนี้ยูนิเซฟยังได้เซ็นบันทึกลงนามความเข้าใจกับกลุ่มเซ็นทรัล ในฐานะพันธมิตรภาคธุรกิจเพื่อสังคมดำเนินการระดมทุนในรูปแบบออนทัวร์ครั้งแรกของประเทศไทย โดยกำหนดให้มีการจะจัดงานทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
ในงานพบกิจกรรมมากมาย อาทิ สัมผัสประสบการณ์ห้องแผ่นดินไหวจำลองเสมือนจริง , เรียนรู้ถึงความยากลำบากด้านการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์จำนวนมากที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลผ่านห้องเรียนจำลอง , ร่วมเขียนโปสการืดและส่งไปถึงเด็กๆที่ห่างไกล เชียงใหม่ พบกัน ในวันที่ 1-10 กันยายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่