ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเด่น รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยได้รับ” รางวัลการพัฒนาบริการ ระดับดีเด่น จากโครงการ “การใช้การแพทย์ทางไกลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงใหม่ (Perinatal telemedicine in remote area in Chiang Mai province ) ”  โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง  สุพัตรา ศิริโชติยะกุล หัวหน้าโครงการ จากหน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารก ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบรางวัลจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี ในงานสัมมนาวิชาการ และมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2560 ” พลิกโฉมภาครัฐ ด้วยนวัตกรรม ” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร