เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ สนามฟุตบอลสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้รับความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มและกำลังใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนใกล้เคียง จำนวนรวมกว่า 1,000 คน

โดยภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีและกิจกรรมกลางแจ้ง ได้แก่ การแสดงของเด็ก การตอบคำถาม ชิงรางวัลและซุ้มการละเล่นต่างๆจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาติโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่เด็กดีเด่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 45 คน และกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กๆ กิจกรรมตอบคำถามบนเวที บูธกิจกรรมนันทนาการต่างๆมากมายภายในงาน

ในเวลาต่อมาได้เดินทางมากล่าวให้โอวาทและเยี่ยมชมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็น วันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เห็นความสำคัญของเด็กที่จะเติบโตและพัฒนาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ที่มีประสิทธิภาพ ต้องการให้เด็กมีความรู้และสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นต่อไป