ภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทพูลทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และ พลตำรวจตรี สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ พ...ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 61 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยรัฐบาลไม่มีการประกาศเป็นวันหยุดยาวประกอบกับเป็นเทศกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากโดยท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อของตามสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่และมีการเดินทางของประชาชนเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถโดยสารสาธารณะอย่างหนาแน่นซึ่งต้องเฝ้าคอยระมัดระวังความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากทุกปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของประเทศงานจะต้องร่วมกันช่วยลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 พ...ฐาปนพงศ์ ชัยรังษี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษร่วมกันตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถที่สัญจรในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตามสถานีขนส่งสาธารณะเช่น ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงใหม่อาเขตและสถานีขนส่งผู้โดยสารช้างเผือก โดยมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะพร้อมกับมีการตั้งจุดตรวจวัดความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถทั่วไปเป็นระยะระยะสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเตรียมความพร้อมในการเดินทางโดยวางแผนการเดินทางพร้อมศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่หมายเส้นทางจุดพักรถเส้นทางเลี่ยงเมืองเส้นทางรองบุตรก่อสร้างทางจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านตามแยกสำคัญที่มีการจราจรคับคั่งเพื่อลดระยะเวลาในการเดินทางพร้อมตรวจเช็คความพร้อมของยานพาหนะจัดเตรียมเอกสารประจําตัวให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมาอย่างเด็ดขาดไม่ขับรถขณะร่างกายไม่พร้อมไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยจราจรมีสติไม่ประมาทและมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมทางในช่วงดังกล่าวตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีประกาศคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ใช้เส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารวัดพระธาตุดอยคำดอยอินทนนท์และดอยอ่างขาง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ยอดฮิตในช่วง ดังกล่าวอาทิเช่นกิ่วแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์ ดอยม่อนแจ่ม ดอยอ่างขาง แม่กำปอง วัดพระธาตุดอยคำ ตลาดวโรรส ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ถนนวัวลาย ตลาดไนท์บาซาร์และ บริเวณที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ศึกษาข้อมูลการเดินทางสภาพเส้นทางสภาพการจราจรลานจอดเพื่อให้สะดวกปลอดภัยในการเดินทางเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปยังสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ด้วยกลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ จะได้นำมาตรการ 10 รสขม ไม่ขับรถเร็ว, ไม่ขับรถย้อนศร, ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร, คาดเข็มขัดนิรภัย, พกใบขับขี่, ไม่แซงในที่คับขัน, เมาไม่ขับ, สวมหมวกนิรภัย, มอเตอร์ไซค์ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ โดยจะปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

โดยการจัดการจราจรและอำนวยการด้านความสะดวกของการจราจรพร้อมดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 นี้นั้นได้ระดมกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่อาสา จราจรออกปฏิบัติหน้าที่รวมจำนวนทั้งสิ้น 300 นาย ให้มาร่วมช่วยกันลด สถิติอุบัติเหตุป้องกันการบาดเจ็บสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินทำให้ช่วงเทศกาลสำคัญดังกล่าวมีความสุข ความสนุกสนานตั้ง สติก่อนสตาร์ทเมาไม่ขับง่วงไม่ขับขับไม่ไหวงดใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจภูธรภาค 5, ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถติดตาม ข่าวสารสภาพการจราจรได้จากเพจกลุ่มงานจราจรภจวเชียงใหม่และ Application Line @Trfficcm หรือสามารถสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์วิทยุจราจรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5327 1470.