โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่ นำโดย เศรษฐพงศ์ วรรธนะกุล ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม. ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับ ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา. ที่รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าพักกับทางโรงแรม. ณ. ล็อบบี้โรงแรมแคนทารีฮิลส์เชียงใหม่