งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นการถวายดอกไม้ เพื่อบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” หรือ “เสาหลักเมือง” เริ่มต้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” (เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก โดยนับเดือนตามปีปฏิทินแบบล้านนา) เป็นระยะเวลา 7 วัน

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นการถวายดอกไม้ เพื่อบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” หรือ “เสาหลักเมือง” เริ่มต้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” (เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก โดยนับเดือนตามปีปฏิทินแบบล้านนา) เป็นระยะเวลา 7 วัน .ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 .ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โพสต์โดย Why ChiangMai เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019

ซึ่งในปีนี้จัดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562  ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่