เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิ​กวนอิม ธรรม​ทาน จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 24 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณ​รัฐประชาชนจีน​ ประจำจังหวัด​เชียงใหม่ เป็นประธานภายในงาน และมอบตราตั้งและใบแต่งตั้ง ให้แก่คุณสุรศักดิ์ ประสพเกียนติโภคา ประธานมูลนิธิกวนอิม ธรรมทาน สมัยที่ 24 ซึ่งมูลนิธิกวนอิม ธรรมทานในปีนี้ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 52 แล้ว โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในงานเทศกาลงานต่างๆ สนับสนุนมาโดยตลอด จึงทำให้มูลนิธิแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมจิตใจมายาวนานถึง 52 ปี และยังคงเดินหน้าสานต่อปณิธานที่ ทำไว้อย่างต่อเนื่อง


ภายในงานยังมีองค์กรจีน มูลนิธิ สมาคมต่างๆ รวมถึงบรรดาศรัทธา เข้าร่วมงาน พร้อมร่วมแสดงความยินดี แก่คุณคุณสุรศักดิ์ ประสพเกียนติโภคาประธานมูลนิธิกวนอิมธรรมทาน สมัยที่ 24 อีกด้วย ณ มูลนิธิกวนอิมธรรมทาน ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่