พิธีมงคลสมรสระหว่าง น.ส.ณัฐกานต์ มณีทอง บุตรสาว อาจารย์สุทัศน์ อาจารย์บริบูรณ์ มณีทอง กับนายสมเกียรติ สุนันกาศ บุตรนายพงศ์ศักดิ์ นางเนวนิต สุนันกาศ โดยมีญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ข่วงจันทร์รีสอร์ท อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562