วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.29 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างด้วยหลอด LED ภายใต้โครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสันต์  สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในนามจังหวัดเชียงใหม่ และนายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าภาค 1 , นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการวางแผนระบบไฟฟ้า, นายประพันธ์ สีนวล ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ , พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงาน PEA ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

PEA จัดทำโครงการ“PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 6 ปี ดำเนินการ  ไปแล้ว ทั้งสิ้น 39 แห่ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่าย ในการบำรุงรักษา ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร แห่งนี้ โดย PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 28 ดวงโคม เป็นเงินทั้งสิ้น 1.77 ล้านบาท ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 3,706 หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 14,826.- บาทต่อปี  และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 2.186 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

รายงานข่าวโดย : แผนกกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่