วอร์มอัพ คาเฟ่ เชียงใหม่ จัดการแข่งขันวิ่ง “Warmup mini marathon KAN RUN 2019” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ กิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบไนท์รัน ท่ามกลางนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,500 คน โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราทอน ระยะทาง 11 กม. และฟันรันระยะทาง 4.7 กม. ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน มอบให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ห้องเบอร์ 20 โดยทุกท่านสามารถร่วมสมัครได้แล้วตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยผ่านทางเว็ปไซค์ http://www.99steprun.net/