นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร (สว.ก๊อง)อดีตสมาชิกวุฒิสภา ประธานสโมสรทีมฟุตบอลเจแอลเชียงใหม่ ร่วมกับศรัทธาประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในช่วงงานบุญกฐิน ประจำปี2562 จากการสำรวจวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพและยังไม่มีการทอดถวายกฐินตามประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนา หลังจากออกพรรษาแล้วจะเป็นฤดูกาลของการทอดกฐิน ซึ่งสามารถกระทำได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น และจะถือเอาวันเพ็ญเดือน12 เป็นวันลอยกระทงและเป็นวันสิ้นสุดการถวายกฐิน จากวัดที่ตกค้างมีอยู่จำนวน300วัดกระจายตามอำเภอต่างๆ ทางนายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร จึงนำคณะทอดถวายกฐินร่วมกับคณะสงฆ์ศรัทธา ประชาชนจนครบทุกดังกล่าว