รร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ประสานมิตรเกมส์

0
56

อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะนักกีฬาและคณาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่  เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 ประสานมิตรเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก