การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาประชาชนฟรี ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว และอำเภอใกล้เคียง

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 27 นำโดย อดีตผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คุณสวาสดิ์ ปุ้ยพันธ์วงศ์ / มูลนิธิ แสง-ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ โดย คุณประพีร์ ปุ้ยพันธ์วงศ์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ชุดเล็ก ให้บริการตรวจรักษาประชาชนฟรี ในพื้นที่...

ผู้ว่าลำพูนจัดโครงการปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะเข้าวัดทุกวันพระตลอดพรรษา

วันที่ 6 ก.ย. 2562 ที่วัดสันป่าเหียง ม. 7 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน...

แม่เหียะเอาจริง ควบคุมไข้เลือดออกในตำบล คาดหวังเกิดน้อยกว่าทุกปี

ทม.แม่เหียะ ร่วมกับชมรมกำนัน-ผญบ. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ชมรมอสม. ร่วมปฏิบัติการกำจัดยุงลาย และควบคุมโรคไข้เลือดออกทุกหลังคาเรือน หลังจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกหลายพื้นที่ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายก ทม.แม่เหียะ เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใย ในปัญหาโรคไข้เลือดออก ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย และเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกนั้น ได้กำชับให้ทุกพื้นที่ ดำเนินการ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ชุมชนทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรม “กำจัดลูกน้ำยุงลาย...

สืบสวนภาค 5 ไล่ล่าหาผู้ต้องหาหนีคดี ตามหมายจับศาล ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน  2562  กก.สส.2 บก.สส.ภ.5 (ชป.2ฯ สกัดกั้นฯ)  โดยการอำนวยการโดย พล.ต.ต.สุรพล เปรมบุตร ผบก.สส.ภ.5 , พ.ต.อ.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.ธวัชชัย  พงษ์วิวัฒนชัย รอง ผบก.สส.ภ.5, พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ รอง...

แม่เหียะจับมือ ม.จุนเทนโดะ และม.ราชภัฏเชียงใหม่ สำรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุทั้งตำบล

เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะวิทาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่สำรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ทำการศึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“เรื่องการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย โดยรูปแบบการวิจัย มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 2000 คน การฝึก Functional Training และการจัดตั้งศูนย์ CIIC ในการดูแลผู้สูงอายุ...

อบจ.ชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีม อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”โดยมีนายอดิศร  กำเนิดศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ หลักสูตร“ศิลปะการเป็นผู้ตาม และการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ”  จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ภาวะผู้ตาม” และให้ความสำคัญของการเป็นผู้ตามที่ดี เข้าใจถึงรูปแบบและการปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ได้ฝึกทักษะการสร้างความมั่นใจในการพัฒนาบุคลิกภาพ ด้านการสื่อสาร การพูด การวางตัวให้เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน...

สหกรณ์นิคมแม่ริมเปิดตลาดนัดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ชุมชนสะลวงนอก จุดนัดพบผู้ซื้อคนขาย

นางชมนารถ บุญคมรัตน์ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดตลาดนัดเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรของสหกรณ์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์(co-op Market) ณ ตลาดชุมชนคนสหกรณ์บ้านสะลวงนอก ม.3 ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายโชคดี สรณ์วิโรจน์ ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมแม่ริม เป็นผู้จัดทำโครงการดังกล่าวโดยร่วมกับชุมชนบ้านสะลวงนอก และชุมชนห้วยทราย ชุมชนขี้เหล็ก ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสมาชิกสหกรณ์ฯนำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย มีช่องทางสถานที่การจำหน่ายสินค้าหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ทั้งของสดและผลผลิตที่แปรูปมาวางจำหน่ายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล"การตลาดนำการผลิต" ส่งเสริมวิธีคิด การบริหารจัดการรวมกลุ่มผสมผสาน...

PEA แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนเพื่อความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ที่น้ำลด ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้าน

  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนเพื่อความปลอดภัย สำหรับพื้นที่ที่น้ำลด ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและสายไฟฟ้าภายในบ้าน 1.สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว 2.ปลดคัตเอาท์หรืออุปกรณ์ป้องกันภายในบ้าน เพื่อตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3.ตรวจสอบสวิตซ์หรือปลั๊กไฟที่ถูกน้ำท่วม ให้ทำความสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้งหรือทำให้แห้ง 4.เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม ห้ามใช้งานทันที ควรเรียกช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ความชำนาญช่วยตรวจสอบ ยกคัตเอาท์เพื่อใช้ไฟฟ้า หากมีความชื้น เปียก ฟิวส์ขาด ให้ปล่อยทิ้งไว้ 1 วัน เพื่อให้ความชื้นระเหยออก หากพบการชำรุดให้ช่างไฟฟ้าดำเนินการแก้ไข ทั้งนี้ให้คำนึงเสมอว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ถูกน้ำท่วมไม่มีความปลอดภัยทั้งสิ้นและหากพื้นที่ที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่แห้งสนิท มีความเปียกชื้นหรือมีน้ำท่วมขัง ห้ามยืนแช่น้ำในขณะติดตั้งอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แหล่งข้อมูล...

มทบ.33 ร่วมชาวบ้าน อบต.ดอนแก้วพัฒนาลำเหมืองบ้านพระเจ้านั่งโก๋น

พ.อ. อโนทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 และ พ.อ.บุญญทธิ์ เกษตรเวทิน ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.กอ.รมน.จ.เชียงใหม่ร่วมทหารจากกองพันพัฒนาที่ 3 กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 สำนักงานชลประทานที่ 1 อบต.ดอนแก้ว ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่และ อบจ.เชียงใหม่ร่วมกันพัฒนาและกำจัดน้ำเน่าเสียพร้อมวัชพืชที่ขึ้นปกคลุมบริเวณลำน้ำและคันคลองชลประทานของหมู่ที่...

ฝนถล่ม วัดแม่ย่อย สันทรายเละ

ฟ้าผ่าหลังคาพระวิหารวัดแม่ย่อยหลวง สันทราย ฐานปูนแตกกระจาย ยอดฉัตรร่วงลงพื้น...วันที่2 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 17.00 น. ได้เกิดฝนตกหนักและได้เกิดฟ้าผ่าหลังคาวิหารหลวงวัดแม่ย่อยหลวง ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สร้างความตกใจกับเสียงฟ้าผ่าที่ดังสนั่น และมีเศษวัสดุร่วงล่นลงมา เบื้องต้นพบความเสียหายบริเวณหลังคาวิหารพระวิหาร เศษซีเมนต์ซึ่งเป็นฐานฉัตรได้แตกกระจายหล่นใส่หลังคาแตก ส่วนยอดฉัตรนั้นได้ตกลงมาสู่พื้นจำนวน1ยอดแต่ไม่ได้รับความเสียหาย ทั้งนี้จะได้มีการสำรวจในส่วนอื่นโดยรอบวัดอีกครั้ง ก่อนที่จะรายงานความเสียหายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะได้บูรณะซ่อมแซมกันต่อไป

Recent Posts