ไปทางไหน ใครๆก็รัก “กลุ่มเพื่อนตุ้ม”

นายพูลสวัสดิ์ วรวัลย์ ประธาน "กลุ่มเพื่อนตุ้ม" จัดงานทำบุญใหญ่ โดยการเลี้ยงอาหาร มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้านและผู้สูงอายุในชุมชนแขวงศรีวิชัย ณ บ้านวรวัลย์เพลส ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ...

มูลนิธิ​กวนอิมธรรม​ทานก้าวขึ้นสู่ปีที่​ 52 ด้วยแรงบุญ​ของศรัทธาทั้งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในจังหวัด​เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมามูลนิธิ​กวนอิม ธรรม​ทาน จัดงานสถาปนาคณะกรรมการสมัยที่ 24 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณ​รัฐประชาชนจีน​ ประจำจังหวัด​เชียงใหม่ เป็นประธานภายในงาน และมอบตราตั้งและใบแต่งตั้ง ให้แก่คุณสุรศักดิ์ ประสพเกียนติโภคา ประธานมูลนิธิกวนอิม ธรรมทาน สมัยที่ 24 ซึ่งมูลนิธิกวนอิม ธรรมทานในปีนี้...

เริ่มแล้ว ประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่

งานประเพณีใส่ขันดอกอินทขิล ไหว้เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นการถวายดอกไม้ เพื่อบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” หรือ “เสาหลักเมือง” เริ่มต้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” และจะมีไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” (เดือน...

Smart Bee เชิญชวนเกษตรกร ผู้ที่สนใจ ร่วมสัมนาเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงผึ้งให้มีมาตรฐานตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) เพื่อความยั่งยืนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการนำใช้ประโยชย์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งในยุค 4.0

การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมแมลงขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือ การส่งออกน้ำผึ้งโดยเฉพาะน้ำผึ้งลำไยสร้างมูลค่าการส่งออกหลายล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากผึ้ง ได้แก่ นมผึ้ง เกสรผึ้งและพรอพอลิส ที่มีตลาดที่ยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ และสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และเวชสำอางได้ ตามที่กลุ่มวิจัย Smart Bee ห้องปฏิบัติการการชันสูตรโรคผึ้ง ชุดโครงการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งยุค 4.0 (ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562) ได้ดำเนินกิจกรรมงานวิจัยแบบบูรณาการครบวงจร ในการจัดการความรู้ และพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผึ้งในภาคเหนือ...

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิ และภูมิทัศน์โดยรอบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโครงการบูรณะปรับปรุงศาลพระภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และภูมิทัศน์โดยรอบ ณ บริเวณศาลพระภูมิและศาลาธรรม เพื่อให้ศาลพระภูมิมีความสวยงาม สง่างาม อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สืบไป ซึ่งได้จัดพิธีรื้อถอนศาลพระภูมิตามประเพณีล้านนาและพิธีพราหมณ์ เพื่อประกอบพิธีขอขมา ขออนุญาตพระภูมิและเชิญพระภูมิไปประดิษฐาน ณ ศาลเพียงตา บริเวณข้างศาลพระภูมิ ด้านหน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นที่สักการะชั่วคราว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต...

ททท.แถลงผู้ประกอบการ และ สื่อมวลชน การประกวดรางวัลกินรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 รางวัลกินรี จะยกระดับคุณภาพด้านการท่องเที่ยว ที่ใครๆ ก็ต้องเที่ยว ที่...

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดกิจกรรมประสาสัมพันธ์การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่อเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในการเปิดงาน โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือรางวัลกินรี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 โฉมใหม่เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการประกวดและส่งเสริมการตลาด...

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เผยทิศทางการดำเนินงานในปี 2562 พร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมเปิดตัวสมาชิกใหม่ต้อนรับปิดเทอม “ลูกสมเสร็จบราซิล” สัตว์หายากและมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ณ ภัตตาคารยีราฟ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครในปัจจุบัน ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มุ่งเน้นในการต่อยอดทรัพยากรที่มีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด...

วัดพระธาตุแช่แห้งฯ ร่วมกับ จ.น่าน จัดงาน 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ยิ่งใหญ่ด้วยงานแสดงมหรสพ “โอเปร่าล้านนา”

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ร่วมกับ จังหวัดน่าน จดังาน 666 ปี สมโภชพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่ แห้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดน่าน สืบต่ออายุ พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวจังหวัดน่านและ ประชาชนทั่วไป ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมมากมายตั้งแต่ช่วงเช้า มีขบวนแห่บุษบกอันเชิญน้ำสรง ผ้าห่มองค์พระธาตุ และผ้าไตรพระราชทานอันยิ่งใหญ่งดงามตามประเพณี แห่งล้านนา และนอกจากนั้นในช่วงค่ำได้มีมหรสพ "โอเปร่าล้านนา" และการแสดงศิลปะพื้นบ้าน แสง สี...

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดยุทธการสยบไฟป่า แก้ปัญหาหมอกควัน ระดมกำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อลาดตระเวนและจับกุมผู้ที่เผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดยุทธการ "สยบไฟป่า" แก้ปัญหาหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ในการลาดตระเวน จับกุมผู้กระทำผิดฝ่าฝืนการเผาในที่โล่งทุกชนิดอย่างเด็ดขาด โดยได้มอบหมายภารกิจและส่งตัวเจ้าหน้าที่เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ป้องกันรักษาป่า เครือข่ายอาสาสมัครไฟป่าจาก 25 อำเภอ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ...

กาดก้อม กองเตียว ถนนสายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนกาดก้อม กองเตึยว ถนนายวัฒนธรรม 100 ปี ศรีนวรัฐ ที่ บ้านทุ่งเสี้ยว ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เพื่อไปชื่นชมกาด (ตลาด) ของพี่น้องชาวทุ่งเสี้ยว ที่เริ่มกันตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 https://youtu.be/80-yDNHYHGQ โดยจะเปิดทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น....

Recent Posts